Održana je posljednja Informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 'Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja'

  • Slika /slike/Vijesti/Zadar_08.03.2019_1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u postupku dodjele bespovratnih sredstava je 563 milijuna kuna

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u petak, 8. ožujka 2019. godine u Zadru održana je Informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 'Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja', referentne oznake KK.09.1.3.01, za prihvatljive prijavitelje.

Ulaganja u infrastrukturu regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', provode se kroz Prioritetnu os 9 'Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje', Investicijski prioritet 10a 'Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje' te Specifični cilj 10a3 'Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja. Ulaganja se odnose na unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u Europske unije. Pozivom se želi utjecati na razvoj moderne praktične obuke za studente i nastavnike, putem suradnje s poslodavcima i socijalnim partnerima, poštujući potrebe regionalnog tržišta rada.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava u ovom ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta je 563 milijuna kuna, s rokom dostave projektnih prijedloga od 28. studenog 2018. do 30. rujna 2019. godine. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv imenovani su Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju  koju je donijela ministrica nadležna za obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti odnose se na više (pod)sektora, sektor turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivredni sektor i sektor zdravstva.

Cilj Informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedure za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnoj radionici predstavnici MRRFEU-a ukratko su predstavili Poziv, dok su na pitanja potencijalnih prijavitelja osim predstavnika MRRFEU-a, odgovarali i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Održane su ukupno četiri informativne radionice u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku i Zadru. Prezentacije s održanih radionica bit će dostavljene sudionicima elektroničkom poštom, a postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja tijekom održavanja radionica bit će objavljena na internetskom portalu https://strukturnifondovi.hr i u sustavu efondovi.mrrfeu.hr.

Pisane vijesti