U Gradu Rijeci održana je druga regionalna informativna radionica u sklopu pripreme za objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima'

  • Slika /slike/Vijesti/Rijeka_radionica_13.02.2019_3.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u postupku dodjele bespovratnih sredstava je 1,1 milijarda kuna

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u srijedu, 13. veljače 2019. godine, u Rijeci, održana je druga Informativna radionica u sklopu pripreme za objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima' za potencijalne prijavitelje s područja Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Pozdravni govor i uvodnu riječ prije početka radionice održali su Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije i Željko Jurić, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke.

Na radionici je sudjelovalo 40ak zainteresiranih prijavitelja s područja obuhvaćenih županija, a cilj održane Informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedura za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnoj radionici prezentacije su održali predstavnici MRRFEU-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) te su nakon održanih prezentacija predstavnici navedenih institucija odgovarali na pitanja potencijalnih prijavitelja.

Ulaganja u rješavanje pitanja pokrivanja područja Republike Hrvatske širokopojasnom mrežom sljedeće generacije u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', provode se kroz Prioritetnu os 2 'Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija', Investicijski prioritet 2a 'Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podršku usvajanja novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo' te Specifični cilj 2a1 'Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti'. Ulaganja se odnose na razvoj širokopojasnog pristupa internetu koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti određenih gospodarskih grana i samim time otvaranju novih radnih mjesta. Ovim Pozivom se želi utjecati na smanjenje zaostajanja Hrvatske u broju priključaka širokopojasnog pristupa za prosjekom država članica Europske unije. Razvoj širokopojasnih usluga od iznimnog je značenja za gospodarski razvoj te je od ključne važnosti za omogućivanje stvaranja društva znanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u postupku dodjele bespovratnih sredstava je 1,1 milijarda kuna. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv su privatni operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne (područne) samouprave.

Prije same objave Poziva održat će se ukupno četiri informativne radionice čije lokacije su raspoređene regionalno. Sljedeća radionica održat će se u Splitu, 19. veljače 2019. godine, a posljednja u Zagrebu 22. veljače 2019. godine. Više informacija o samim prijavama za sudjelovanje možete pronaći na internetskoj stranici: https://strukturnifondovi.hr

Prezentacije s održane radionice možete preuzeti ovdje.

NAPOMENA: U priloženim prezentacijama s održane informativne radionice dostupna je radna verzija Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima te su moguće izmjene dijelova istog do završne objave.

 

Pisane vijesti