1,7 milijardi kuna za regionalni razvoj u periodu 2016.-2019.

Slika /slike/Vijesti/f2_080719.JPG

Održan sastanak MRRFEU-a sa županima i regionalnim koordinatorima

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac još jednom je okupila župane i regionalne koordinatore oko tema od zajedničkog interesa, između ostalog, Nacionalne razvojne strategije 2030. – strateškog planiranje i registra projekata, problematike oko sklapanja novih razvojnih sporazuma te osiguranih 406 milijuna tehničke pomoći za regionalne koordinatore do kraja ovog programskog razdoblja. Također, predstavljeni su aktualni iznosi nacionalnih ulaganja u regionalni razvoj u proteklom četverogodišnjem periodu - ulaganja u potpomognuta područja, regionalni razvojni projekti i Fond za  regionalni razvoj  u iznosu 581 milijun kn; ulaganja u brdsko-planinska područja vrijedna 86 milijuna kuna; 461 milijun kuna vrijednih ulaganja u otoke te sufinanciranje EU projekata u vrijednosti 538 milijuna kuna.

Na sastanku su još jednom utvrđeni dugoročni i srednjoročni akti strateškog planiranja
relevantni za korištenje EU fondova za teritorijalni razvoj u financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027., Nacionalna razvojna strategija 2030. i Strategija regionalnoga razvoja kao nacionalna regulativa te teritorijalne strategije i drugi teritorijalni instrumenti kao poveznica sa što efikasnijom apsorpcijom EU sredstava. Tako je razvojni smjer „Hrvatska naprednih regija (Rast i radna mjesta za regije)“, definiran u Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., polazište za Strategiju regionalnoga razvoja u kojoj su određeni posebni ciljevi - uravnoteženi regionalni razvoj, razvoj pametnih regija, razvoj pametnih gradova i razvoj pametnih i održivih otoka. Iz definiranih ciljeva proizlaze teritorijalne strategije i teritorijalni instrumenti kao što su mali ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) i intervencijski planovi, teritorijalne strategije za NUTS 2 regije, ITU gradove i urbana područja te otoke, koje zatim kreiraju razvojne sporazume.

Razvojni smjer „Hrvatska naprednih regija (Rast i radna mjesta za regije)” odnosi se na novi pristup teritorijalnom razvoju u Republici Hrvatskoj koji za cilj ima omogućavanje ravnomjernog regionalnog razvoja, pametnu specijalizaciju regija i usmjeravanje integriranih teritorijalnih ulaganja u cilju uvođenja strukturnih promjena i jačanja pozicije regionalnih gospodarstava u globalnim lancima vrijednosti i podrške stvaranju novih radnih mjesta te razvoj pametnih otoka i pametnih gradova kao pokretača rasta i inovacija“, istaknula je ministrica Žalac. Također, ministrica Žalac izvijestila je župane i koordinatore o stanju korištenja europskih fondova i raspisanih natječaja u vrijednosti od 92% ukupne alokacije, od čega je 70% već ugovorenih sredstava, dok su isplate korisnicima porasle na 25%.
 
Strateški projekti regionalnog razvoja u okviru NRS 2030 odnosit će se na projekte integriranih teritorijalnih ulaganja kojima se provodi teritorijalna strategija i kojima je cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz pametnu specijalizaciju i unaprjeđenje pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti i provedba sustavnih ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te doprinosi ključnim područjima intervencija u okviru NRS 2030 razvojnog smjera „Razvoj naprednih regija”.

Pisane vijesti