Uprava za regionalni razvoj

Regionalni razvoj

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14NN 123/17, NN 118/18)

 

Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 18/15) , (NN 147/14)(NN 76/14), (NN 148/13), (NN 51/13)(NN 57/11), (NN 86/08)

Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 147/14) (NN 148/13) (NN 80/08)  (NN 90/05) (NN 42/05),(NN117/03)(NN 12/02) (NN 32/02),

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 148/13) (NN 38/09) (NN 80/08) (NN 90/05) (NN 44/01)

 

Europska teritorijalna suradnja

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/2009), (NN 8/11), (NN 11/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA prekogranični program Slovenija - Hrvatska“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/09), (NN 9/11), (NN 11/13)  
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA - program Jadranska prekogranična suradnja“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/09), (NN 9/11), (NN 11/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (NN 3/09)  
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA. (NN 10/09), (NN 4/11), (NN 5/12), (NN 9/12), (NN 10/13), (NN 10/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA. (NN 3/09), (NN 10/09), (NN 4/11), (NN 5/12), (NN 9/12), (NN 10/13), (NN 10/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA.  (NN 3/09), (NN 10/09), (NN 4/11), (NN 5/12), (NN 9/12), (NN 10/13), (NN10/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu (NN 3/09), (NN 9/09), (NN 4/11), (NN 4/13), (NN 4/13)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/13 i 157/13)
 • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatske (NN 97/12)
 • Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja. (NN 6/10), (NN 15/11), (NN 6/10)
 • Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja. (NN 6/10), (NN 15/11
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020. (NN 60/2013)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN120/2014)
 • Zakon o provedbi Uredbe  (EZ) br.1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5.srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (NN 76/2013)
 • Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (NN 74/2014)
 

FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2007.-2013.

Zakoni o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnose na korištenje Instrumenta pretpristupne pomoći

 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN MU 11/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN MU 11/2013)
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN MU 11/2013)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja (NN MU 4/2013)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja (NN MU 4/2013)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA (NN MU 4/201115/20115/20129/201210/2013)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA (NN MU 4/20111/20125/20129/201210/2013)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA (NN MU 4/201115/20115/20128/201210/2013)
 

Zakoni i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći

 
 • Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/201478/2015)
 • Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/201478/201551/2016)

 

Interni sporazumi

 

 

FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.

 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 120/2014)
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske i strukturne investicijske fondove u Republici Hrvatskoj (NN 83/2015)
 • Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (NN 74/2014)