Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2017. prema Programu podrške regionalnom razvoju, nakon provedbe postupka otvaranja i administrativne provjere