Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ekonomski fakultet u Osijeku sklopili su ugovor o izradi novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  • Slika /slike/Vijesti/2020/studeni/Ekonomski fakultet u Osijeku/4.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku Boris Crnković, danas su u Osijeku potpisali ugovor o izradi analize postojećeg i prijedloga novog modela za izračun indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dužno je izraditi novi izračun indeksa razvijenosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju kako bi se doradili parametri i unaprijedio postojeći indeks razvijenosti.

Novi indeks razvijenosti, sukladno novim pokazateljima, razvrstati će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te će definirati nove mjere za potpomognuta područja.
 
Područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja prema metodologiji iz 2017. godine nisu definirana u statusu potpomognutih područja, međutim prema svim pokazateljima su područja koja trebaju dodatnu pomoć države, izradom novog indeksa razvijenosti i doradom parametara biti će obuhvaćena.

Pisane vijesti