Ustrojene četiri urbane aglomeracije u RH - Rijeka, Split, Osijek i Zagreb

  • Slika /Istaknute teme/UA_Rijeka_karta_obuhvata.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, gradovi Rijeka, Split, Osijek i Zagreb, zajedno s okolnim jedinicama lokalne samouprave, ustrojili su svoje urbane aglomeracije. Svrha njihova ustrojavanja je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja, posebno njezine urbane dimenzije te učinkovitije povlačenje sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka, Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split, Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijek te Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14), Odluke su donesene na temelju prijedloga gradova Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba, sjedišta aglomeracija, uz prethodno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave uključenih u aglomeracije i mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
Urbanu aglomeraciju Rijeka čine gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica, Opatija i općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo.
 
Urbanu aglomeraciju Split čine gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana.
 
Urbanu aglomeraciju Osijek čine gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka.
 
Urbanu aglomeraciju Zagreb čine gradovi Zagreb, Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće.
 
Gradovi Rijeka, Split, Osijek i Zagreb, kao sjedišta aglomeracija, nositelji su izrade strategije razvoja svojih urbanih aglomeracija koja će biti osnova za daljnji rad aglomeracija, prvenstveno za identificiranje projekata koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz ESI fondova i koji su u interesu svih jedinica lokalne samouprave u sastavu urbanih aglomeracija i njihova stanovništva.
 
Ustrojavanje urbanih aglomeracija propisano je Zakonom za četiri najveća grada – Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. Svrha ustrojavanja urbanih područja, koja sukladno Zakonu osim urbanih aglomeracija uključuju i veća i manja urbana područja, je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja posebno njezine urbane dimenzije te učinkovitije povlačenje sredstva iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju. 
 
Kao osnovne kriterije za uključivanje jedinica lokalne samouprave u urbana područja Ministarstvo je predložilo dva kriterija:
  • udio zaposlenih dnevnih migranata u središte urbanog područja od minimalno 30%
  • prostorni kontinuitet
 
Osim osnovnih, mogu biti određeni i dodatni kriteriji koje, ovisno o posebnostima urbanog područja, predlažu sami gradovi.