Informativna kampanja o Regionalnom stambenom programu: Pomoć za 74.000 najranjivijih raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji

 

Predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije započeli su 6. ožujka u Beogradu te nastavili 13.ožujka u Zagrebu informativnu kampanju o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja na zajedničkoj konferenciji za medije održanoj u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Cilj  je pružiti informacije izbjeglicama, povratnicima i ostalim raseljenim osobama o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije i lokalne integracije u te četiri zemlje kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja. Taj petogodišnji program započeo je u siječnju 2013. godine te je u najvećoj mjeri financiran sredstvima Europske unije.

O značaju Regionalnog stambenog programa govorili su regionalni koordinatori iz Bosne i Hercegovine - Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice; Crne Gore - Budimirka Đukanović, savjetnica ministra rada i socijalnog staranja; Hrvatske - Stanko Janić, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Srbije - Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije.

Nakon sukoba na području bivše Jugoslavije i nasilne raseljenosti oko dva milijuna ljudi u regiji, Vlade Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije pokrenule su tzv. Sarajevski proces, regionalnu inicijativu o suradnji za okončanje produljene izbjegličke krize u regiji uz pomoć međunarodne zajednice koja uključuje EU, Vladu SAD-a, UNHCR i OESS.

Jedan od ključnih rezultata regionalne suradnje je Regionalni program stambenog zbrinjavanja čiji je cilj osigurati trajna stambena rješenja za 74.000 najranjivijih raseljenih osoba u četiri zemlje. Program se naslanja na dosadašnje zajedničke napore četiri partnerske zemlje i međunarodne zajednice na pružanju stambenog zbrinjavanja i jamstava za zaštitom prava izbjeglih i drugih raseljenih osoba iz vremena sukoba iz 1991.-1995. te 1999. u Crnoj Gori.

Dio sredstava potrebnih za implementaciju Programa prikupljen je tijekom Sarajevske donatorske konferencije u travnju 2012. godine, u iznosu od 264 milijuna eura. Najveći dio sredstava, 234 milijuna eura, donirala je Europska unija. Vlada SAD-a donirala je 10 milijuna dolara te izrazila namjeru da nastaviti s dodjeljivanjem sredstava za potrebe Programa tijekom naredne četiri godine implementacije. Vlade Turske, Njemačke, Češke Republike, Švicarske, Madžarske, Danske, Norveške, Luksemburga, Slovačke, Cipra, Italije i Rumunjske nadopunile su preostali iznos.

Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR) i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) zajednički će nadgledati proces odabira korisnika i provedbu Programa u zemljama učesnicama.

Uspostavljen je Fond regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, kojim upravlja Razvojna banka vijeća Europe (CEB), uz podršku Europske unije, Vlade SAD-a, UNHCR-a i OESS-a.

Prvi val regionalne informativne kampanje, koja će u sve četiri zemlje trajati tijekom ožujka i travnja 2013. godine, podržava Europska unija, UNHCR i gospođa Sadako Ogata – bivša Visoka povjerenica UN-a za izbjeglice. Nadležna tijela u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji  provodit će nacionalne informativne kampanje uz podršku Europske unije i UNHCR-a.

Veleposlanik Paul Vandoren: EU pozdravlja zajedničke napore

„Europska unija pozdravlja trajno opredjeljenje Sarajevskom procesu koje zemlje učesnice Programa pokazuju te njihove zajedničke napore na poboljšanju dobrosusjedskih odnosa. S druge strane, Europska unija je također pokazala jasnu opredijeljenost u pomaganju rješavanja izbjegličke krize doniranjem oko 90 posto sredstava prikupljenih za Regionalni program stambenog zbrinjavanja. Svrha ovog programa je pomoć preostaloj raseljenoj populaciji da počne živjeti normalnim životom, skoro 20 godina nakon sukoba“, naglasio je veleposlanik Paul Vandoren, šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj.
 
Galerija:
 Pisane vijesti