Odobreno 20 projekata u sklopu prvog poziva Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Srbija 2021. - 2027.

Na sastanku Odbora za praćenje održanom u Novom Sadu 7. svibnja 2024., odobreno je financiranje 17 projekata u sklopu prvog poziva Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Srbija 2021. - 2027, čime se ukupan broj odobrenih projekata u sklopu ovog poziva popeo na 20.

Predmet odobrenja bile su projekte prijave u okviru Specifičnih ciljeva cilja 1.1 Istraživanje i inovacije - 11 projekata, Specifičnog cilja 2.4. Prilagodba klimatskim promjenama - 4 projekta, i Specifičnoga cilj 4.6 Turizam i kultura - 2 projekta.
Lista odobrenih projekata dostupna je na poveznici: List-of-operations-and-beneficiaries_SO-1.1.-2.4-4.6.xlsx (live.com)

Objava sljedećeg poziva u sklopu Programa planirana je u četvrtom kvartalu 2024. 
 

Pisane vijesti