Odobreno 24 projekata u sklopu prvog poziva Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. - 2027.

Na sastanku Odbora za praćenje, održanog u Mostaru 23. travnja 2024. godine, odobreno je financiranje 24 projekta u sklopu prvog poziva Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027, čime se ukupan broj odobrenih projekata u sklopu ovog poziva popeo na 33.

Predmet odobrenja bile su projekte prijave u okviru Specifičnog cilja 1.1 Istraživanje i inovacije - 6 projekta, Specifičnog cilja 2.4. Prilagodba klimatskim promjenama - 7 projekata, Specifičnog cilja 4.5 Zdravlje - 6 projekata i Specifičnoga cilj 4.6 Turizam i kultura - 5 projekata.

Lista odobrenih projekata objavljenja je ovdje.

Objava sljedećeg poziva u sklopu Programa okvirno je planirana za kraj 2024. / početak 2025. godine.

Pisane vijesti