Predstavljena inicijativa „Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu“

 

28. ožujka 2012. godine održana je prezentacija regionalne inicijative financirane sredstvima Europske unije – „Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu“ (WBIF).


Postignuća i ciljeve WBIF-a, kao i prilike koje se kroz inicijativu otvaraju Republici Hrvatskoj predstavili su: g. Richard Masa, šef Odjela u Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj, gđa Zsuzsanna Hargitai, direktorica Europske banke za obnovu i razvoj za Hrvatsku i Mađarsku i g. Matija Derk, pomoćnik ministra u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.


WBIF je inicijativa pokrenuta 2009. Godine, a zasniva se na partnerstvu Europske unije i tri europske financijske institucije: Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europske investicijske banke (EIB), uz suradnju sa Svjetskom bankom i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).


Osnovni cilj je kroz zajmove udružene s bespovratnim sredstvima dati podršku financiranju prioritetnih infrastrukturnih projekata u sektorima prometa, energetike, zaštite okoliša, socijalne infrastrukture kao i za potporu razvoju privatnog sektora i  energetske efikasnosti.


Ukupno je dodijeljeno 220 milijuna eura bespovratnih sredstava za pripremu 111 infrastrukturnih projekata diljem Zapadnog Balkana, za što su financijske investicije iskazale interes za kreditiranje u iznosu od 5.6 milijardi eura od ukupno 10 milijardi eura procijenjene vrijednosti investicija.


WBIF u Hrvatskoj financira pripremu 8 projekata iz sektora energetike i socijalne infrastrukture čiji je ukupni investicijski potencijal procijenjen na 800 milijuna eura, a projektima je odobreno 8.8 milijuna eura bespovratnih sredstava za njihovu pripremu.

 Pisane vijesti