Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti HRANA i POLJOPRIVREDA Panonske Hrvatske

Ovdje možete preuzeti:
Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti HRANA i POLJOPRIVREDA Panonske Hrvatske
 
Uputa o prijavi:
Prijavitelj iskaz interesa podnosi na Obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa te potpisom Deklaracije.

Obrazac se može podnijeti na dva načina: Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Javni poziv za iskaz interesa moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: industrijskatranzicija@mrrfeu.hr.

Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom trajanja Poziva na internetskim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/ i www.strukturnifondovi.hr.