Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. - 2020. – 5. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. - 2020. otvara izvanredni Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Cilj poziva je podržati razvoj i implementaciju transnacionalnih diplomskih studijskih programa te provođenje programa osposobljavanja koji su definirani u okviru suradnje mreža sveučilišta.
 
Također, pozivom se namjerava podignuti razina kompetencija u slijedećim područjima koja su u fokusu Programa: plava ekonomija, socijalne inovacije, obnovljiva energija te cirkularna ekonomija.
 
Prihvatljivi projektni partneri uključuju:
 
  • Sveučilišta/fakultete sa sjedištem na području zemalja sudionica Programa (države članice EU i države nečlanice)
  • Poslovne organizacije
  • Istraživačke institucije s ekspertizom iz područja vezanih uz odabrane teme poziva.
 
Zahtjevi za sastav partnerstva:
 
  • Minimalno 5 sveučilišta/fakulteta iz barem 5 različitih zemalja sudionica Programa (3 države članice EU i 2 države nečlanice)
  • Minimalno 1 poslovni partner (npr. MSP) i/ili istraživačke organizacije s ekspertizom iz područja ciljanih ovim Pozivom sa sjedištem na programskom području ADRIONA.
 
Predviđeno razdoblje provedbe projekata je 9 mjeseci, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine.

Poziv je otvoren od 07. lipnja 2022. od 10:00 sati, do 08. srpnja 2022. do 15:00 sati.
Financijska alokacija poziva iznosi 4 milijuna eura EU sredstava (EFRR i IPA).
Sve informacije i relevantna dokumentacija vezana uz 5. Poziv na dostavu projektnih prijedloga dostupne su na programskoj web stranici.
 
Za sva pitanja vezana uz poziv možete se obratiti Nacionalnoj kontakt točki: marko.opancar@mrrfeu.hr i ivana.zivkovic@mrrfeu.hr.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, najavljuje nacionalnu info radionicu koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima petog poziva, a točno vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeni na stranicama: https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.

INTERREG ADRION je program koji u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između 4 države članice Europske unije i 4 države nečlanice (Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija; 4 IPA države: Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija). Opći cilj programa Adrion je djelovati kao voditelj politike i inovator upravljanja među partnerskim državama. To se postiže poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.

Pisane vijesti