Odluka o upućivanju strateške studije utjecaja Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska-Srbija 2021.-2027. na okoliš i nacrta prijedloga Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027. na javnu raspravu

Tijekom procesa pripreme Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027. (dalje u tekstu: Program), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: Ministarstvo) započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 10. studenoga 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Nakon održanih konzultacija s javnošću i nadležnim državnim tijelima, Ministarstvo je 20. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja Programa na okoliš.

Na temelju donesene Odluke izrađena je Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš te je Ministarstvo donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Programa na javnu raspravu.
Javna rasprava započet će 1. ožujka 2022. godine i trajat će do 30. ožujka 2022. godine. Na dan početka javne rasprave bit će objavljeni sljedeći dokumenti:
 
  1. Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš
  2. Ne-tehnički sažetak (na hrvatskom i engleskom jeziku)
  3. Nacrt prijedloga Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027.

U okviru javne rasprave 22. ožujka 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, održat će se javno izlaganje o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Programa putem video konferencije. Poveznica za pristup i sudjelovanje na javnom izlaganju bit će objavljena ovdje.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva ili putem elektroničke pošte na adresu: jelena.plavetic@mrrfeu.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.