Hrvatska je u plusu 42 milijarde kuna u odnosu na uplaćena sredstva u proračun Europske unije

Na 70. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica Nataša Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).
 
Do 15. srpnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 13,04 milijardi eura (99,07 mlrd. kn) odnosno 121,47% dodijeljenih sredstava.
 
Ukupno je isplaćeno 6,20 milijardi eura (47,12 mlrd. kn) odnosno 57,77% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 5,18 milijardi eura (39,36 mlrd. kuna) odnosno 48,26% dodijeljenih sredstava.
 
U zadnjih godinu dana, u odnosu na podatke od 30. lipnja 2020. godine, ugovoreno je 2,8 mlrd eura (22,27 mlrd kuna), plaćeno je 2,21 mlrd eura (17,2 mlrd kuna), a ovjereno 1,87 mlrd eura (14,54 mlrd kuna).
Gledano u postotcima, sa 95,43% ugovorenog došli smo na 121,47%, plaćeno sa 37,17% na 57,77%, ovjereno sa 30,81% na 48,26%.
 
U razdoblju od 2013. godine do 15. srpnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 42,28 milijarde kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.
 
Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 130,73% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 74,83% dodijeljenih sredstava.
 

Pisane vijesti