Upute o postupanju za tijela državne uprave

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske povremeno izdaje upute, priručnike i smjernice radi lakše i učinkovitije primjenu različitih metoda i alata koji se koriste u strateškom planiranju u državnoj i javnoj upravi. Upute, priručnici i smjernice nemaju snagu propisa, ali olakšavaju snalaženje i postupanje tijela državne i javne uprave po propisima za strateško planiranje i upravljanje razvojem.