Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Uspostavom sveobuhvatnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini te donošenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za njegovo cjelovito uređenje osigurat će se društveni napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj teritorija. 

Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Donošenjem zakonskih i podzakonskih akata za sustav strateškog planiranja, Vlada Republike Hrvatske pokrenula je cjelovitu reformu strateškog planiranja i upravljanja razvojem s ciljem kvalitetnijeg formuliranja i provedbe javnih politika i projekata na svim razinama javne vlasti.
 
Ulogu Koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a kako bi se što bolje ostvarila poveznica između hrvatskih i europskih razvojnih politika, a znatna sredstva europskih fondova usmjerila u razvojne prioritete Hrvatske. Također, Ministarstvo je najbolje pozicionirano za ostvarivanje sinergijskih poveznica  između javnih politika središnje, regionalne i lokalne razine.
 
Zakonodavni okvir sustava strateškog planiranja čine sljedeći propisi: