Analiza tržišta

„Temeljem članka 198., stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 101/17) Naručitelj provodi analizu tržišta."