Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje se nalazi na adresi https://razvoj.gov.hr/.
 
Na mrežnoj stranici učinjene su određene prilagodbe kako bi se povećala pristupačnost osobama s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Stupanj usklađenosti
Mrežna stranica https://razvoj.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost te ukoliko primijetite neusklađen sadržaj mrežnih stranica, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mrrfeu.hr.
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:
pristupacnost@pristupinfo.hr.