02.09.2020. Javni natjecaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme