Ministar Pavić: Europski projekti idu dalje

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dva paketa mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, među kojima su i mjere Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je ministar Pavić predstavio danas na konferenciji za medije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

„EU projekti idu dalje, javne nabave za EU sredstva idu dalje, a svi zahtjevi za nadoknadu sredstava će se rješavati po primitku. Europski projekti imaju veliki značaj za hrvatsko gospodarstvo pa njihovu dinamiku želimo zadržati.

Preraspodjelom sredstava u okviru naše omotnice za razdoblje 2014.-2020. osigurali smo 400 milijuna eura koje ćemo iskoristiti za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19. Taj novac ćemo upotrijebiti za nabavu medicinske opreme, pomoć malom i srednjem poduzetništvu i očuvanju radnih mjesta.

Osim toga kako bismo zaštitili korisnike EU fondova od posljedica pandemije koronavirusa produljili smo trajanje projekata za 90 dana bez dodatne administracije i ubrzali isplatu EU sredstava za dva mjeseca. Malim i srednjim poduzetnicima osigurali smo 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite i 380 milijuna kuna za COVID - 19 zajmove. Sve to je dodatna potvrda da EU fondovi pomažu Hrvatskoj i da je mijenjaju nabolje“, izjavio je ministar.

EU projekti idu dalje

Provedba EU projekata ide dalje. Ova Vlada podigla je stopu ugovaranja s 9% na 90% te će s dinamikom daljnjeg povlačenja sredstava iz fondova Europske unije nastaviti do potpune iskorištenosti omotnice.

Vodeći računa kako o zdravstvenoj tako i o gospodarskoj situaciji, javni pozivi za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije objavljivat će se prema prioritetima i u skladu s okolnostima.  Također, sve javne nabave za već ugovorene/odobrene EU projekte raspisivat će se i provoditi prema dinamici novonastalih okolnosti. Uz to, svi zahtjevi za nadoknadama sredstava za europske projekte, podmirivat će se sukladno dospijeću tih potraživanja.

Preraspodjelom sredstava osigurano dodatnih 400 milijuna eura iz EU fondova

Preraspodjelom sredstava unutar operativnih programa iz ove financijske omotnice osigurano je 400 milijuna eura iz EU fondova za saniranje utjecaja COVID - 19 i to za:

1.         Nabavu medicinske opreme
2.         Kredite i financijske instrumente
3.         Mjere zadržavanja radnih mjesta putem HZZ-a

Preraspodjelama unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz ove omotnice osigurano je 300 milijuna eura za programe i financijske instrumente malih i srednjih poduzeća kao i za nabavu medicinske opreme za borbu protiv COVID –19.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, odnosno Europskog socijalnog fonda, preraspodjelom sredstava osigurano je 100 milijuna eura za mjere zadržavanja zaposlenosti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Kao zemlja predsjedateljica osigurali smo podršku zemalja članica za zajedničku borbu protiv COVID-a 19

Kao zemlja predsjedateljica, u zadnjih mjesec dana inicirali smo niz sastanaka na visokoj razini Europske unije pa je dva puta mijenjan pravni okvir korištenja sredstava EU fondova u cilju omogućavanja lakše borbe protiv posljedica epidemije COVID-19. U oba slučaja osigurana je podrška zemalja i rekordna dinamika usvajanja izmjena na čemu zahvaljujemo i našim partnerima u drugim zemljama članicama i Europskoj komisiji.

Također, na inicijativu ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marka Pavića 27. ožujka održana je videokonferencija ministara zaduženih za kohezijsku politiku država članica EU na kojoj je sudjelovala i povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme Elisa Ferreira. Na videokonferenciji razmijenjena su mišljenja ministara i predstavnika država članica o novom paketu mjera Europske komisije u okviru kohezijske politike. Zaključeno je da sve zemlje traže dodatnu fleksibilnost raspodjele 37 milijardi eura kako bi se osigurala likvidnost financijskog sustava i osigurala sredstva za zdravstveni sustav, poduzetništvo i očuvanje radnih mjesta.

Paket mjera za korisnike europskih fondova

U okviru prvog paketa mjera za pomoć gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske, usvojila je i niz mjera koje su namijenjene zaštiti korisnika europskih sredstava.

1.         Osigurali smo produljenje trajanje projekata za 90 dana bez dodatne administracije

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta i produžavanje povrata sredstava za 90 dana za sve projekte s rokom završetka ili rokom dospijeća povrata sredstava u ožujku, travnju i svibnju sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ova mjera korisnicima bespovratnih sredstava ne stavlja na teret nikakva dodatna administrativna opterećenja te se u svrhu njezine provedbe ne moraju poduzimati nikakve radnje.

2.         Osigurali smo ubrzanje isplata EU sredstava za dva mjeseca

Korisnicima bespovratnih EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz ubrzanu proceduru bit će isplaćeno 75% od potraživanih sredstava po svakom zahtjevu, a preostalih 25% nakon potvrde prihvatljivosti cjelokupnog potraživanog iznosa.

Na ovaj način ubrzava se  dotok sredstava fondova EU prema korisnicima za 2 mjeseca, povećava njihova likvidnost i potiče nastavak provedbe projekata.

3.         Osigurali smo dodatnih 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite

Osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite koje provodi HAMAG BICRO i to uz znatno povoljnije uvjete nego do sada.

4.         Osigurali smo 380 milijuna kuna za COVID -19 zajmove

Iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurano je 380 milijuna kuna za COVID-19 zajmove namijenjena malim i srednjim poduzetnicima za obrtna sredstva.
 
Hrvatska je u kontekstu likvidnosti državnog proračuna od Europske komisije dobila uplatu predujma za 2019. i 2020., u ožujku i travnju, u iznosu od 244,21 milijuna eura, a ta sredstva su iz hrvatske postojeće omotnice 2014. – 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru postojeće alokacije za razdoblje 2014.- 2020. traži dodatne mogućnosti preraspodjele kohezijskih sredstava kako bi adekvatno odgovorili na novonastale izazove.

U razdoblju od 2013. godine do 31. ožujka 2020. godine razlika uplata iz proračuna Republike Hrvatske u proračun EU i isplata iz proračuna Europske unije u hrvatski državni proračun je u korist proračuna Republike Hrvatske i iznosi oko 25 milijardi kuna.
 

Pisane vijesti | EU fondovi