Brdsko-planinska i potpomognuta područja i regeneracija malih gradova

U svrhu ravnomjernog regionalnog razvoja svih područja Hrvatske Ministarstvo je kao nositelj politike regionalnoga razvoja pripremilo paket zakona usmjerenih na ravnomjerni regionalni razvoj: Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o otocima.

Cilj ovih zakona je osigurati jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te pridonijeti njihovom ukupnom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja kroz mjere koje su usmjerene na stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva, demografsku revitalizaciju i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.
 
Unutar ovih mjera Ministarstvo kontinuirano provodi programe kojima se potiče održivi razvoj lokalne zajednice ulaganjem u infrastrukturne projekte koje je lokalna zajednica prepoznala kao potrebu i razvojni prioritet, prvenstveno se to odnosi na projekte iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. 

Program integrirane fizičke gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava provodi pilot Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Program je nastao kao odgovor na specifične probleme malih gradova koji se suočavaju sa zaostajanjem u pogledu dostupnosti komunalne i društvene infrastrukture, radnih mjesta te kvalitete usluga
 
Za provedbu Programa odabrano je pet pilot područja koja čine gradovi Knin, Benkovac, Petrinja, Vukovar te Beli Manastir s općinom Darda. Na tim područjima provode se projekti koji doprinose smanjenju socijalne nejednakosti, isključenosti i siromaštva, poboljšanju infrastrukture, jačanju potencijala rasta, i potencijalna ulaganja te jačanju socijalnog uključivanja i aktivnog sudjelovanja stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu.
 
Osnova Programa je na lokalnom pristupu razvoju, odnosno predstavnici gradova i lokalna zajednica zajedno pripremaju projekte i brinu o njihovoj daljnoj provedbi.
 
Ministarstvo će i u okviru nove financijske perspektive EU nastaviti s aktivnostima za uključivanje novih malih gradova, a to su Pleternica, Nova Gradiška, Slatina, Garešnica, Đakovo, Novska i Popovača. Prvi korak je priprema lokalnih strateško-operativnih dokumenata, tzv. intervencijskih planova, u kojima se definiraju razvojni prioriteti lokalne sredine te konkretni projekti s dinamikom provedbe. Nositelji izrade intervencijskih planova su gradovi koji uspostavljaju lokalna partnerstva te kroz suradnju svih dionika lokalne zajednice planiraju svoj razvoj uz pomoć  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
 
Osim toga, namjera Ministarstva je u sljedećoj financijskoj perspektivi EU, pri provedbi integriranih programa veći naglasak staviti na zajedničke razvojne inicijative koje uključuju više jedinica lokalne samouprave.  Stoga su već sada definirana i šira područja koja imaju zajednička ograničenja i potrebe, za koja će se po uzoru na Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova  izraditi intervencijski planovi. I na tim područjima će se zadržati centralna uloga malih gradova koji se smatraju generatorima razvoja u sredinama naročito pogođenim negativnim demografskim i gospodarskim kretanjima. Predstavnici Gradova u područjima koje uključuju više JLS-a trebali bi imati ključnu ulogu u formiranju i djelovanju lokalnog partnerstva.

Područja za koja će se izrađivati intervencijski planovi su:
 
  • Županja i okolica: Drenovci, Cerna, Vrbanja, Bošnjaci, Gunja, Babina Greda, Gradište i Štitar.
  • Imotski i okolica: Podbablje, Proložac, Runovići, Cista Provo, Zmijavci, Lovreć, Zagvozd i Lokvičići.
  • Metković i okolica: Opuzen, Slivno, Kula Norinska, Pojezerje i Zažablje.
  • Slunj i okolica: Vojnić, Rakovica, Plaški, Cetingrad, Krnjak i Saborsko.
  • Pakrac i okolica: Lipik, Okučani, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška i Dragalić.