Brdsko-planinska i potpomognuta područja

U svrhu ravnomjernog regionalnog razvoja svih područja Hrvatske Ministarstvo je kao nositelj politike regionalnoga razvoja pripremilo paket zakona usmjerenih na ravnomjerni regionalni razvoj: Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o otocima.

Cilj ovih zakona je osigurati jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te pridonijeti njihovom ukupnom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja kroz mjere koje su usmjerene na stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva, demografsku revitalizaciju i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.
 
Unutar ovih mjera Ministarstvo kontinuirano provodi programe kojima se potiče održivi razvoj lokalne zajednice ulaganjem u infrastrukturne projekte koje je lokalna zajednica prepoznala kao potrebu i razvojni prioritet, prvenstveno se to odnosi na projekte iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.