Videokonferencija EU ministara i predstavnika država članica zaduženih za kohezijsku politiku o Investicijskoj inicijativi kao odgovoru na Covid 19 (CRII)

Na inicijativu ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marka Pavića u petak 27. ožujka održana je videokonferencija ministara zaduženih za kohezijsku politiku država članica EU na kojoj je sudjelovala i povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme Elisa Ferreira.

Povod videokonferencije bila je razmjena mišljenja ministara i predstavnika država članica o novom  paketu mjera Europske komisije u okviru kohezijske politike pod nazivom Investicijska inicijativa kao odgovor na Covid 19 (CRII) koja je dio koordiniranog europskog odgovora za ublažavanje gospodarskih posljedica koronavirusa.

„S ministrima sam razgovarao o negativnom utjecaju pandemije koronavirusa na naša gospodarstva, tvrtke i radnike te smo razmijenili mišljenja o tome kako bismo na najbolji način iskoristili kohezijska sredstva primjenjujući Investicijsku inicijativu kao odgovor na COVID - 19 u našim zemljama.

Dogovorili smo se da ćemo ići zajedničkim nastojanjima prema Europskoj komisiji i apelirati da se što više preostalih sredstva koja imamo na raspolaganju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova usmjeri na zdravstvo, poduzetništvo, očuvanje radnih mjesta i likvidnost te da ona budu dostupna na što fleksibilniji način i u najkraćem mogućem roku.
Snaga zajednički koordiniranih aktivnosti pomoći će nam da se lakše nosimo s učincima koje će ova kriza imati na naša društva“, poručio je ministar Pavić.

Europska komisija pokrenula je Investicijsku inicijativu kao odgovoru na COVID19 kako bi mobilizirala sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova i brzo odgovorila na rastuće potrebe sektora koji su najizloženiji posljedicama pandemije koronavirusa (zdravstveni sektor, mala i srednja poduzeća te tržište rada). Vlada i resorna ministarstva (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvo financija i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)  uključeni su intenzivno u tu inicijativu.

Procjena Europske komisije je da se na razini EU, a u okviru ove inicijative, može preusmjeriti 37 milijardi eura sredstava namijenjenih za javne investicije, odnosno neiskorištenih sredstava fondova kohezijske politike EU.

“Ono što je zaključak današnje videokonferencije je da sve zemlje traže dodatnu fleksibilnost za ovih 37 milijardi eura. To nije dodatni novac, nego novac iz naše nacionalne omotnice, ali pomaže osigurati likvidnost financijskog sustava i isto tako nam omogućava da unutar neugovorenih sredstva iz naše omotnice osiguramo sredstva za zdravstveni sustav ili za naše poduzetnike”, izjavio je ministar.

 „Proživljavamo jednu od najozbiljnijih kriza, onu koja ugrožava živote, ali i radna mjesta i blagostanje. Izuzetna vremena traže izuzetne mjere. Europska komisija odmah je predložila neke prilagodbe u kohezijskoj politici kako bi pružila potporu zemljama članicama i njezinim građanima.

Ove prilagodbe omogućit će da se sredstva preusmjere na zdravstvo, malo i srednje poduzetništvo i radnike. Već smo u kontaktu sa zemljama članicama kako bi iskoristile ove mogućnosti. Prema odgovorima koje ćemo od njih dobiti aktivno ćemo raditi na novim neophodnim mjerama. 

Slogan kohezijske politike je „nijedan Europljanin neće biti zaboravljen“, a danas je ta solidarnost važnija nego ikada prije.  Ova kriza još jednom pokazuje nužnost dogovora o višegodišnjem proračunu Europske unije 2021. – 2027. kako bismo nastavili s našom podrškom oporavku nakon krize izazvane koronavirusom.  Stoga, još jednom pozivam zemlje članice da  postignu brzi dogovor s Europskim parlamentom o novom proračunu“, rekla je povjerenica Ferreira.

Investicijska inicijativa kao odgovor na Covid 19 (CRII) za cilj ima pomoći i očuvati ekonomije, kompanije i radna mjesta u članicama Unije, mobilizirajući sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su već na raspolaganju državama članicama kako bi se ublažile negativne posljedice pandemije koronavirusa. Ministri su se složili da ta sredstva trebaju biti dostupna na što jednostavniji način, s najmanje dodatnih administrativnih zahtjeva te što prije.

Ministri su također naglasili nužnost donošenja ambicioznog novog proračuna za razdoblje 2021.-2027. kako bi se nastavila potpora umanjivanju negativnih posljedica gospodarske krize koju je proizvela pandemija.

Hrvatska Vlada je 17. ožujka donijela 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u okviru kojih su i mjere Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije namijenjene zaštiti korisnika EU sredstava, a odnose se na korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativne programe Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali.
 
Mjere se odnose na:
  • bezuvjetno produljenje trajanja projekta i produžavanje povrata sredstava za 90 dana za projekte s rokom završetka ili rokom dospijeća povrata sredstava u ožujku, travnju i svibnju. Također, za korisnike neće biti dodatnih administrativnih opterećenja.
  • za oko 2 mjeseca se ubrzava dotok sredstava EU fondova prema korisnicima, što povećava njihovu likvidnost i potiče na nastavak provedbe projekata tako što će im biti isplaćeno 75%  od potraživanih sredstava po svakom zahtjevu a preostalih 25% nakon potvrde prihvatljivosti cjelokupnog potraživanog iznosa.
  • osigurano je dodatnih 114 milijuna kuna za ESIF mikro kredite koje provodi HAMAG BICRO i to uz znatno povoljnije uvjete nego do sada.
  • Također priprema se novi paket mjera poput COVID-19 zajmova za male i srednje poduzetnike čime će poduzetnici za obrtna sredstva imati na raspolaganju 380 milijuna kuna.
Foto: Josip Regović/PIXSELL/EU2020HR

Pisane vijesti