11 milijuna kuna za poticanje otočnog gospodarstva

Otočnim poslodavcima na raspolaganju 11 milijuna kuna, rok za podnošenje Zahtjeva 31.10.2019.

Davatelj potpore Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu. Tako je otočnim poslodavcima na raspolaganju 11 milijuna kuna, dok je rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije 31. listopada 2019. godine.
 
Podnositelji zahtjeva za potporu mogu ostvariti potpore pod uvjetima da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka (članak 35. Zakona), da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima te da rade kod istog Podnositelja zahtjeva za potporu najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva, kao i da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Podnositelji zahtjeva za potporu nije veći od 50% i da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).
 
Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su broj zaposlenih radnika i obavljanje djelatnosti prema članku 35. Zakona. Visina potpore određuje  se sukladno razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima odnosno te prema podjeli otoka  na prvu i drugu skupinu. Slijedom navedenog Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Podnositelj zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću, dok je na otocima druge skupine riječ o iznosu od 50% tog iznosa.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poslodavcu ne smije prelaziti iznos od 200 tisuća eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Također, korisnici potpora koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u prošloj godini stječu pravo na podnošenje Zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog Zahtjeva.

Prošle godine zaprimljena su 235 zahtjeva otočnih poslodavaca, a obradom zaprimljenih zahtjeva utvrđeno je da 218 otočnih poslodavaca za 2.290 djelatnika udovoljava svim uvjetima i kriterijima te su ostvarili pravo na potporu u ukupnom iznosu od 7.949.584,30 kuna. Potpore  se dodjeljuju od 2006. godine tako da su otočni poslodavci u proteklih trinaest godina ostvarili ukupno 112.425.467,89 kuna potpora male vrijednosti, a zbrajajući sve dosadašnje javne pozive potporu je ostvario 2.571 otočni poslodavac za 36.235 zaposlenika.

Detalji javnog poziva za 2019.  i upute za prijavu nalaze se na poveznici.

Pisane vijesti