Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu