Program podrške brdsko-planinskim područjima 2019.

Ministarstvo je u skladu sa Zakonom o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/18) nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja. Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj. 
 

Cilj programa

Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.
 

Korisnici programa

Korisnici ovog Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na brdsko-planinskim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.
 
Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19).