Arhiva

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Naručitelj stavilo je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi u sljedećim predmetima nabave: