Održana je prva od četiri regionalne informativne radionice u sklopu pripreme za objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima' u Slavonskom Brodu

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u postupku dodjele bespovratnih sredstava je 1,1 milijarda kuna

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u utorak, 5. veljače 2019. godine, u Slavonskom Brodu, održana je prva Informativna radionica u sklopu pripreme za objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima' za potencijalne privitelje s područja Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. Pozdravni  govor i uvodnu riječ prije početka radionice održali su zamjenik župana Stjepan Bošnjaković i Tomislav Pinter, voditelj Službe MRRFEU-a.

Cilj održane Informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedura za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnoj radionici prezentacije su održali predstavnici MRRFEU-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) te su nakon održanih prezentacija predstavnici navedenih institucija odgovarali na pitanja potencijalnih prijavitelja.

Ulaganja u rješavanje pitanja pokrivanja područja Republike Hrvatske širokopojasnom mrežom sljedeće generacije u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', provode se kroz Prioritetnu os 2 'Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija', Investicijski prioritet 2a 'Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podršku usvajanja novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo' te Specifični cilj 2a1 'Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti'. Ulaganja se odnose na razvoj širokopojasnog pristupa internetu koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti određenih gospodarskih grana i samim time otvaranju novih radnih mjesta. Ovim Pozivom se želi utjecati na smanjenje zaostajanja Hrvatske u broju priključaka širokopojasnog pristupa za prosjekom država članica Europske unije. Razvoj širokopojasnih usluga od iznimnog je značenja za gospodarski razvoj te je od ključne važnosti za omogućivanje stvaranja društva znanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u postupku dodjele bespovratnih sredstava je 1,1 milijarda kuna. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv su privatni operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne (područne) samouprave.

Prije same objave Poziva održat će se ukupno četiri informativne radionice čije lokacije su raspoređene regionalno. Sljedeća radionica održat će se u Rijeci, 13. veljače 2019. godine, a posljednje dvije u Splitu, 19. veljače i Zagrebu 22. veljače 2019. godine. Više informacija o samim prijavama za sudjelovanje možete pronaći na internetskoj stranici: https://strukturnifondovi.hr

NAPOMENA: U priloženim prezentacijama s održane informativne radionice dostupna je radna verzija Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima te su moguće izmjene dijelova istog do završne objave.

 

Pisane vijesti