Održana radionica o suzbijanju stereotipa u informativnim i komunikacijskim aktivnostima

Polaznici su se upoznali s pojmovima rodnih stereotipa u medijima i reklamama te osvijestili na koje načine ih prepoznati i izbjegavati u svome radu

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 12. prosinca 2018. godine, održana je radionica Suzbijanje stereotipa u informativnim i komunikacijskim aktivnostima u suradnji s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za osobe koje rade na poslovima komunikacije, informiranja i osiguravanja vidljivosti ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Radionica je organizirana s ciljem jačanja kapaciteta osoba koje sudjeluju u provedbi Komunikacijske strategije Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. - 2020. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila je nadležnosti i ovlasti institucije Pravobraniteljice, kao i EU projekte koje provodi Ured. Savjetnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Nevenka Sudar je na primjerima iz prakse djelokruga Ureda pravobraniteljice polaznicima približila oblike diskriminacije i nepoštivanja ravnopravnosti spolova u promotivnim kampanjama. Polaznici su se upoznali s pojmovima rodnih stereotipa u medijima i reklamama te osvijestili na koje načine ih prepoznati i izbjegavati u svome radu.

Uoči početka radionice, državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održale su sastanak u Ministarstvu na kojem su istaknule važnost promicanja horizontalnih načela u okviru provedbe ESI fondova kao i održavanja radionice na ovu temu. Također su izrazile zadovoljstvo velikim odazivom sudionika na radionicu i naglasile važnost nastavka i proširenja suradnje na području zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, posebice u informiranju i komuniciranju aktivnosti ESI fondova.

„Želja nam je da svojim radom potičemo pozitivnu promjenu u javnom komuniciranju i da u svom svakodnevnom radu u potpunosti uklonimo stereotipe iz promotivnih materijala i kampanja. Postoji široki spektar tema koje je potrebno komunicirati u okviru ravnopravnosti spolova, kao što su uklanjanje stereotipa o 'muškim' i 'ženskim' zanimanjima, povećanje zastupljenosti žena poduzetnica, ali i borba protiv tzv. 'staklenog stropa' –  napredovanja žena do određene granice koju je vrlo teško prijeći,“ u svom uvodnom govoru istaknula je državna tajnica Đurić. Nakon uvodnog izlaganja pravobraniteljice Ljubičić, uslijedila je rasprava koja je potvrdila veliko zanimanje sudionika za teme iz djelokruga pravobraniteljstva.

Pisane vijesti