Poticanje otočnog gospodarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove je godine objavilo Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Javni poziv objavljen je dana 13. studenog 2020. u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na web stranici Ministarstva, a bio je otvoren do 24. studenog 2020.

Na Javni poziv zaprimljeno je 420 zahtjeva otočnih poslodavaca. 

Obradom zaprimljenih zahtjeva utvrđeno je da 366 otočnih poslodavaca za 2.987 djelatnika udovoljava svim uvjetima i kriterijima Javnog poziva.

Budući da iznosi po valjanim zahtjevima poslodavca, premašuju raspoloživa sredstva od 9.000.000,00 kuna, odobreni iznos potpore svakom otočnom poslodavcu proporcionalno se smanjuje za koeficijent 0,8341.