Zaštita osobnih podataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prikuplja su:
 
 • podaci o zaposlenicima
 • evidencija prisustva zaposlenika
 • prikuplja i analizira podatke za prijem u državnu službu
 • evidentira zahtjeve i način rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidentira zahtjeve i odgovore na upite korisnika
 • evidentira posjetitelje službenih prostorija
 • snimke video nadzora
 • javno objavljuje dokumentaciju iz djelokruga
 

Primatelji osobnih podataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).


Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte ouzp@mrrfeu.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: ouzp@mrrfeu.hr
ili putem pošte:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka
Miramarska 22
10 000 Zagreb