Plan nabave 2018.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za proračunsku godinu 2018., objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).