Dosadašnji izračuni indeksa razvijenosti

Postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih JLP(R)S-a u Republici Hrvatskoj koji se temelji na indeksu razvijenosti prvi je puta službeno proveden u 2010. godini na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 153/09, u daljnjem tekstu: Zakon iz 2009. godine). Postupak je proveden u skladu s metodologijom izračuna indeksa razvijenosti utvrđenom Uredbom o indeksu razvijenosti (Narodne novine, br. 63/10, u daljnjem tekstu: Uredba iz 2010.).
 
Do 2017. godine provedena su dva službena postupka ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S-a prema indeksu razvijenosti, temeljem kojih je Vlada Republike Hrvatske donijela odgovarajuće odluke o razvrstavanju JLP(R)S-a u skupine razvijenosti:
• prvu, 2010. godine, s početkom primjene 01.01.2011. - Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 89/10),
• drugu, 2013. godine s početkom primjene 01.01.2014. - Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 158/13).
 
Provedbi drugog službenog postupka ocjenjivanja prethodile su izmjene i dopune Uredbe iz 2010. (Narodne novine, br. 158/13). Donošenjem novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, u daljnjem tekstu: Zakon iz 2014.), koji je zamijenio Zakon iz 2009. godine, zadržan je model izračuna indeksa razvijenosti kao i način ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti uveden Zakonom iz 2009. godine. Novina uvedena Zakonom iz 2014. godine vezano za ocjenjivanje i razvrstavanje JLP(R)S-a prema indeksu razvijenosti je ta da se postupak ocjenjivanja provodi svake pete, a ne treće godine kako je to uređivao Zakon iz 2009. godine.
 
U prethodnim izračunima indeksa razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti razvrstavane su na sljedeći način.
 
Jedinice lokalne samouprave razvrstavane su u pet skupina:
  • u I. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH
  • u II. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH
  • u III. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH
  • u IV. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i  125% prosjeka RH.
  • u V. skupinu razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125% prosjeka RH
 
Jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstavane su u četiri skupine:
  • u I. skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH
  • u II. skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH
  • u III. skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH
  • u IV. skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125% prosjeka RH
 
Teritorijalne jedinice koje su više od 25% zaostajale u razvoju za prosjekom Republike Hrvatske (tj. imale su vrijednost indeksa razvijenosti manju od 75%) imale su pravo na status potpomognutih područja.