Održana sjednica Vlade Republike Hrvatske u Osijeku

Nakon svečane sjednice potpisno 19 ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekte čija ukupna vrijednosti iznosi više od 2 milijarde kuna

U petak, 1. prosinca 2017. u Osijeku je održana svečana sjednica Vlade Republike Hrvatske. Bila je to četvrta sjednica u mandatu ove Vlade održana izvan Zagreba u svrhu isticanja važnosti razvojnih prioriteta svih krajeva Hrvatske.

U Slavoniji je nedavno održana i sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem te je predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao kako su sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem dokaz da je napravljen novi mehanizam koji koncentrira, objedinjava i usmjerava aktivnosti Vlade, EU potpore i aktivnosti jedinica lokalne i područne samouprave, privatnog sektora, akademske zajednice i razvojne agencije na područje Slavonije.

Tijekom svečane sjednice podnesena su izvješća o dosadašnjim aktivnostima i budućim projektima u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te je donesen niz konkretnih mjera za poboljšanje životnih uvjeta građana.

Nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru, na sjednici Vlade u Osijeku usvojen je konačni Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kojim se namjerava unaprijediti sadašnji pravni okvir politike regionalnoga razvoja koji se odnosi na postupak ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S-a prema stupnju razvijenosti  i rješavanje statusa regionalnih koordinatora u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Ministrica Žalac istaknula je kako je cilj izmjena i dopuna Zakona rješavanje statusa regionalnih koordinatora, točnije regionalnih razvojnih agencija. „Izmjenama i dopunama Zakona namjerava se jasnije i pravednije odrediti metodologija izračuna indeksa prema kojima se JLPS razvrstavaju u skupine razvijenosti“, nastavila je Žalac. U Sabor je upućen i Nacrt konačnog prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske čijom provedbom se očekuje niz poboljšanja u oblikovanju i provedbi javnih politika s učincima na razvoj Republike Hrvatske.

Spomenutim zakonom, predlaže se i izrada Nacionalne razvojne strategije za razbolje od 10 godina koja će sadržavati  dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske te definirati razvojne smjerove  i strateške ciljeve koji će se detaljnije razrađivati  u nacionalnim planovima, te planovima jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac kazala je da prijedlog zakon osigurava standardizaciju postupaka strateškog planiranja, uspostavljanje jasne hijerarhije između dokumenata strateškog planiranja i njihovu poveznicu s proračunom, osnaživanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem i sustavno praćenje provedbe dokumenata strateškog planiranja.

Osim toga, ministrica je izvijestila kako je do sada ugovoreno 15,5 posto ciljanog iznosa Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, odnosno više od 2,8 milijardi kuna, od čega je na području Osječko-baranjske županije ugovoreno 1,05 milijardi kuna. 

Nakon završetka sjednice, potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju za projekte iz područja prometa i infrastrukture, gospodarstva, poduzetništva i obrta, zaštite okoliša i energetike, uprave i regionalnog razvoja, a također je potpisan i niz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u drugim slavonskim županijama. Ukupna vrijednost spomenutih projekata iznosi više od 2 milijarde kuna.

Ministrica Žalac potpisala je 4 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 33,5 milijuna kuna od čega je 27,8 milijuna kuna financirano sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ugovori su potpisani za sljedeće projekte: Dostupnija Primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije, Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe, Izgradnja kapaciteta gradske uprave Grada Belog Manastira i Unaprjeđenje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije.Pisane vijesti