Vlada uputila Prijedlog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske u proceduru Sabora Republike Hrvatske

Na sjednici Vlade RH održanoj u četvrtak 14. rujna 2017. prihvaćen je Prijedlog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kojim se po prvi puta na cjeloviti način uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama.

Prijedlog Zakona predstavlja cjeloviti okvir za pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.
 
„Republika Hrvatska u 26 godina svoje samostalnosti i suverenosti nikada nije imala dugoročnu viziju i strategiju cjelokupnog razvoja zemlje, a danas kada je Republici Hrvatskoj na raspolaganju veliki iznos sredstava iz europskih fondova, moramo imati zakonsku podlogu kako bi idući ciklus korištenja novca iz Europske unije programirali na temelju Nacionalne strategije razvoja kao krovnog akta strateškog planiranja“, izjavila je ministrica Gabrijela Žalac.
 
Prijedlog Zakona definira i izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, hijerarhijski najvišeg akta strateškog planiranja koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske u dugoročnom razdoblju. Sustav strateškog planiranja kakav će se uspostaviti kroz primjenu ovoga Zakona alat je za donošenje političkih odluka utemeljenih na konkretnim pokazateljima i učinku te će omogućiti dirigirano usmjeravanje resursa na najvažnije ciljeve i mjere koje će polučiti pozitivan gospodarski učinak na rast, zapošljavanje i razvoj za dobrobit i budućnost bolje i jače Republike Hrvatske.
 
Donošenje ovog Zakona doprinijet će poboljšanju u oblikovanju i provedbi javnih politika Republike Hrvatske kroz:
 
  • standardizaciju i definiranje jedinstvenih načela i postupaka za izradu, provedbu, praćenje provedbe, izvješćivanja i vrednovanje učinaka akata strateškog planiranja,
  • međusobnu usklađenost akata strateškog planiranja na svim razinama vlasti i njihovu poveznicu s proračunom i drugim izvorima financiranja, te zaustavljanje prakse izrade i donošenja velikog broja strateških dokumenata koji su međusobno nekonzistentni i/ili se ne provode jer ne postoje ili nisu osigurani odgovarajući resursi za njihovu provedbu,
  • propisivanje jasne nadležnosti i odgovornosti između tijela uključenih u procese strateškog planiranja te jačanja kapaciteta za upravljanje ključnim procesima u tijelima javne vlasti,
  • uspostavu Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata, s ciljem učinkovitog praćenja pokazatelja u provedbi.

Zahvaljujući spomenutim poboljšanjima, očekivano je da će ovaj Zakon imati dugoročne pozitivne učinke na ukupni održivi razvoj Republike Hrvatske.


Pisane vijesti