Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima zakona i drugih propisa u 2017. godini