JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme