Odluka o djelomičnoj obustavi postupka vezano uz oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 28.12.2016.