Glavno tajništvo

 • Vedrana Stecca, dipl. iur., glavna tajnica 
tel: 01 6400-601
e-mail: vedrana.stecca@mrrfeu.hr
 

 • Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
Marija Pavić, načelnica sektora
tel: 01 4058 963
e-mail: marija.pavic@mrrfeu.hr
 
 • Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
Kristina Perić, voditeljica službe
tel: 01 6470 357
e-mail: kristina.peric@mrrfeu.hr
 
 • Služba za opće poslove i uredsko poslovanje
Križan Botica, voditelj službe
tel: 01 6400 671
e-mail: krizan.botica@mrrfeu.hr
 
 • Odjel za opće poslove
 
 • Pododsjek za vozni park

 
 • Odjel za uredsko poslovanje
Javorko Šegota, voditelj odjela
tel: 01 6472 400
e-mail: javorko.segota@mrrfeu.hr
            

 • Sektor za pravne poslove
Gordan Klišanić, načelnik sektora
tel: 01 6471 973
​e-mail: gordan.klisanic@mrrfeu.hr
 • Služba za normativno-pravne poslove
Draško Pokrovac, voditelj službe
tel: 01 6400 623
e-mail: drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
 
 • Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima
 
 • Sektor za nabavu
Zlatko Ilak, načelnik sektora
tel: 01 6400 676
e-mail: zlatko.ilak@mrrfeu.hr
 
 • Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
Tatjana Landeka, voditeljica službe
tel: 01 6470 359
e-mail: tatjana.landeka@mrrfeu.hr
 
 • Služba za ugovaranje i kontrolu izvršenja ugovornih obaveza
Loreta Tej, voditeljica službe
tel: 01 6400 645
e-mail: loreta.tej@mrrfeu.hr