Kroz uspješno održane radionice na temu antidiskriminacije tijekom 2016. godine do ispunjavanja uvjeta za korištenje financijskih sredstava Europske unije

U prostoru Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj (Kuća Europe), u Zagrebu, 2. veljače 2017. godine, održana je svečanost obilježavanja završetka treninga Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 

Državne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić i Ministarstva rada i mirovinskog sustava Katarina Ivanković Knežević te predstavnice državnih institucija istaknule su zadovoljstvo održanim radionicama te naglasile važnost nastavka i proširenja suradnje na području promicanja antidiskriminacije, ravnopravnosti spolova i prava osoba s invaliditetom. Svečano obilježavanje završetka prvog ciklusa radionica bila je prilika za zahvalu svim uključenim institucijama i trenericama i trenerima koji su ih uspješno provodili, a posebna je zahvala upućena Državnoj školi za javnu upravu kao glavnom partneru u provedbi. U izradi i provedbi programa osim MRRFEU-a i MRMS-a sudjelovali su Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured pučke pravobraniteljice, Ured za ravnopravnost spolova i Ministarstvo demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

„Održane su edukacije za ispunjavanje ex-ante uvjeta, na čemu želimo zahvaliti svim partnerima koji su sudjelovali u izradi koncepta edukacije i njihovoj provedbi. Iskustva su više nego pozitivna i veselimo se i budućoj suradnji za koju se nadamo da će uključivati i sve dosadašnje partnere. Premda se radi o osnovama horizontalnih politika, smatramo ih izuzetno vrijednima zbog osvješćivanja problematike i podizanja svijesti o pitanjima kojima se u svakodnevnom poslu ipak ne posvećuje dovoljno pažnje.“ istaknula je državna tajnica  Spomenka Đurić.

Državna tajnica Katarina Ivanković Knežević u svom je izlaganju naglasila da je ovo primjer kako je moguća dobra suradnja između dvaju upravljačkih tijela i svih drugih uključenih institucija. Dodatnu važnost cijelom procesu dala je činjenica da je edukacija obavezna za baš sve osobe koje rade u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, a uz planirana nova zapošljavanja u tijelima koja rade na ESI fondovima, postojat će i dalje potreba za identičnom suradnjom.    

Osim samog ispunjavanja uvjeta za korištenje financijskih sredstava EU, kod zaposlenika koji sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova podignuta je razina znanja o mogućnostima uključivanja horizontalnih tema u sve faze projektnog ciklusa. Održane radionice pozitivan su korak u promjeni svijesti glede antidiskriminacije, ravnopravnosti spolova i prava osoba s invaliditetom. Ovo je posebno istaknula načelnica sektora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Zvjezdana Bogdanović: „Pravo na uključenost imaju sve osobe, a ovo je jedan korak prema mijenjanju svijesti kako bi osiguravanje jednakosti osobama s invaliditetom postala svakodnevica, a ne ispunjavanje zakonskih minimuma. Posebno u ovoj godini kada obilježavamo 10 godina od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom važno je da mogućnosti koje nam pružaju ESI fondovi iskoristimo u potpunosti.“

Provedba radionica počela je u prosincu 2015. godine, kad su održane dvije radionice, te je nastavljena u 2016. godini. Tijekom 2016. godine održano je 25 radionica te je educirano nešto manje od tisuću zaposlenika koji sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova. Radionice su pripremljene i provedene kao dio aktivnosti koje su bile nužne za ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda, odnosno provedbu aktivnosti predviđene u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

„Ovo smatramo najvećim postignućem i nastavit ćemo s obvezom poboljšanja svih aspekata provedbe i promocije horizontalnih načela. Donošenje Nacionalnog antidiskriminacijskog plana 2016.-2020. zasigurno bi olakšao djelovanje, a obzirom da nije bio usvojen u planu je izrada novog plana 2017.-2020. čije usvajanje očekujemo što prije.“ zaključila je državna tajnica Đurić

Pisane vijesti