Obavijesti i upute kandidatima- natječaj ZT HR-RS - pisana provjera znanja

OBAVIJEST kandidatima prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos, objavljen u Narodnim novinama br. 89/2016 od 5.10.2016, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr),  Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija (www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu), na web-stranicama Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije (www.seio.gov.rs i www.evropa.gov.rs/cbc/) dana 5.10.2016. godine.

PISANA PROVJERA ZNANJA za sljedeća radna mjesta:

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ I ZAJEDNIČKA TAJNIŠTVA
2.2 Služba Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: Viši stručni savjetnik – specijalist (eng. Financial Manager), i
2. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: Viši koordinator (eng. Financial Manager)

održat će se u četvrtak, 10. studenog  2016. godine u prostorijama Almeria centra (glavna zgrada A, velika dvorana), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, s početkom u 9:00 sati.

Molimo sve kandidate da se jave u prostorije Almeria centra te da ponesu valjane identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta.

Također Vas molimo da dođete 15 min prije početka testiranja zbog evidencije kandidata.