Iz EU fondova 345 milijuna eura za razvoj sedam hrvatskih gradova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije početkom listopada 2016. godine odabralo je sedam gradova - Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pulu u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj.

Odabranim gradovima na raspolaganju je 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. U Republici Hrvatskoj ITU mehanizam se koristi  za održivi urbani razvoj odnosno provođenje integriranih aktivnosti prepoznatih u okviru strategija razvoja urbanih područja. Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijeti će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Urbana područja odabrana su na temelju ograničenog Poziva za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kojeg je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo u ožujku 2016. godine, a prihvatljivi prijavitelji bili su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić  naglasio je važnost ITU mehanizma i istaknuo kako će njegovo provođenje doprinijeti decentralizaciji i jačanju gospodarskog razvoja. „Pomoću ovih sredstava sedam hrvatskih gradova postat će pokretači gospodarskog i društvenog razvoja Republike Hrvatske“, izjavio je ministar Tolušić.

Kroz ITU mehanizam gradovima su ponuđene relativno raznolike intervencije koje omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koji će konačno biti implementirani u pojedinom gradu ovisit će o analizi stanja i ciljevima određenima u strategiji razvoja pojedinog urbanog područja.
 
Nakon uručenja Odluka o odabiru ITU područja, slijedi izrada i potpisivanje sporazuma u okviru kojih će biti i provedbeni plan ITU mehanizma za svaki grad.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz Kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.
 
Indikativne alokacije po gradovima:
 
ZAGREB 91.872.881,20 EUR
SPLIT 62.773.406,55 EUR
RIJEKA 49.588.331,67 EUR
OSIJEK 44.105.165,39 EUR
ZADAR 35.314.937,82 EUR
SLAVONSKI BROD 31.072.252,64 EUR
PULA 30.624.293,73 EUR

Konačne alokacije će se odrediti sukladno interesu gradova za pojedine specifične ciljeve te temeljem lista definiranih projekata.


Pisane vijesti