Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) objavljuje Javni poziv za neovisne procjenitelje prijava pristiglih na poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u svrhu angažiranja neovisnih procjenitelja (ocjenjivača) za obavljanje zadataka ocjenjivanja prijava.

ITU mehanizam sastoji se od skupa aktivnosti koje se mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Intervencije ponuđene gradovima kroz ITU mehanizam su relativno raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koje će konačno biti implementirani kroz ITU mehanizam pridonosit će sljedećim tematskim područjima:
  • Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja;
  • Čisti gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv klimatskih promjena;
  • Uključivi gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv siromaštva.
 
Rok za dostavu cjelovitih prijava: 24. lipnja 2016. godine, do 16.00 sati
 
 
Tekst Javnog poziva
 
Prilozi:
  1. Prijavni obrazac
  2. CV obrazac
  3. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava
  4. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa
  5. Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)