Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (Narodne novine, broj 95 od 4. rujna 2015.)