Programi Unije 2007. – 2013.

Do trenutka stupanja u Europsku uniju i  početka novog financijskog razdoblja Europske unije, Hrvatska je aktivno sudjelovala u sljedećim Programima Unije: