Informacije za poduzetnike

 

Mogućnosti izravnog korištenja sredstava iz pretpristupnih programa EU za poduzetnike su za sada ograničene. Razlog tome je što je pomoć uglavnom usmjerena na prilagodbu za članstvo u EU te na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora. Financijska sredstva pritom su namijenjena raznim tijelima državne uprave te regionalnim i lokanim javnim vlastima.
S ulaskom Republike Hrvatske u EU, opseg mogućih ulaganja značajno će se proširiti.

Dodjela bespovratnih sredstava „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ u okivru IPA 3C Operativnog programa regionalna konkurentnost.

19. prosinca 2011. godine objavljen je prvi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ u okivru IPA 3C Operativnog programa regionalna konkurentnost.

Objava drugog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ u okivru IPA 3C Operativnog programa regionalna konkurentnost očekuje se tijekom 2013. godine.


Osnovne informacije o natječaju


Prijavna dokumentacija (*u pretpristupnome razdoblju mora biti na engleskome jeziku) nalazi se na stranicama SAFU: http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/341/potpora-jacanje-konkurentnosti-hrvatskog-malog-i-srednjeg-poduzetnistva

1. Poduzetnici koji mogu tražiti bespovratna sredstva trebaju djelovati u jednom od navedenih sektora (proizvodnja i usluge):
- Proizvodnja hrane
- Proizvodnja pića (osim alkoholnih)
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja odjeće
- Proizvodnja kože i izrada kožnih proizvoda
- Prerada drva i izrada proizvoda od drva i pluta
- Prerada papira i proizvoda od papira
- Izdavanje i reprodukcija snimljenih zapisa
- Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- Proizvodnja bazičnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
- Proizvodnja gume i plastičnih proizvoda
- Proizvodnja drugih nemetalnih mineralnih proizvoda
- Proizvodnja bazičnih metala (osim bazičnog željeza, čelika i ferolegura, preciznih i drugih „neželjeznih“ metala)
- Proizvodnja metalnih proizvoda (osim proizvodnja oružja i streljiva)
- Proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda
- Proizvodnja električne opreme
- Proizvodnja strojeva i opreme
- Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- Proizvodnja druge transportne opreme (osim proizvodnja brodova i čamaca, željezničkih lokomotiva, vagona, zrakoplova, svemirskih letjelica i povezanih strojeva, te bojnih vozila za vojsku)
- Proizvodnja namještaja
- Ostala proizvodnja (izrada nakita, bižuterije i sličnih proizvoda, proizvodnja glazbenih instrumenata, sportske opreme, igara i igračaka, medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora)
- Popravak i instalacija strojeva i opreme
- Aktivnosti vezane uz kanalizaciju, prikupljanje, preradu i odlaganje otpada, popravak materijala, sanacije i druge aktivnosti vezane uz upravljanje otpadom
- Računalno programiranje, savjetovanje i povezane aktivnosti
- Tehničko testiranje i analiza
- Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

2. Vrste aktivnosti koje dolaze u obzir za dobivanje bespovratnih sredstava:
- Ulaganje u materijalnu imovinu koja će omogućiti značajno smanjenje potrošnje energije u proizvodnom procesu
- Ulaganje u materijalnu imovinu s ciljem više razine zaštite okoliša; - aktivnosti usmjerene na popravka ili prevencije štete za fizičku okolinu ili prirodne resurse koja proizlazi iz aktivnosti korisnika sredstava – tako da se smanji rizik nastanka štete ili da se učinkovitije koriste prirodni resursi (npr. ulaganje u prostorije poduzeća za bolje upravljanje otpadnim vodama, odlaganje krutog otpada, zaštitu zraka i zaštitu od buke, te druge potrebne mjere za zaštitu okoliša, a u skladu s EU standardima.
- Ulaganje u materijalnu imovinu za analize, testiranja i automatizaciju proizvodnje.
- Specijalizirana obuka vezana uz navedenu investiciju (za korištenje nove tehnologije ili njeno upravljanje)
- Certifikacija poduzeća (certifikati kao: HRN EN ISO 9001, 14001, 22000, 17025, HACCP, FSC COC, GAP…)
- Certifikacija eko proizvoda (HRN EN ISO 45011, CE označavanje i sl…)
- Akreditacija laboratorija za analize i testiranje procesa i proizvoda u dozvoljenim sektorima (od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili odgovarajuće organizacije u EU)
- Komunikacijske/marketinške aktivnosti za promicanje investicije i projekta potencijalnim i postojećim klijentima

3. Financijski i vremenski okvir:
- Dostupni iznosi za pojedinačna poduzeća: od 50.000 do 200.000 eura (za prihvatljive troškove)
- Udio sufinanciranja projekta/aktivnosti = između 50 i 85% (ostatak financiranja treba pribaviti samo poduzeće).
- primjenjivat će se de minimis odredbe (odredbe o potporama male vrijednosti)
- Trajanje projekta/aktivnosti treba biti u rasponu od 6 do 18 mjeseci.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi natječaja u Ministarstvu poduzetništva i obrta je gđa. Marina Hodak, e-mail: marina.hodak@minpo.hr ili broj telefona: 385 1 61 06 792.

Općenito za najave i objave natječaja mogu se pratiti sljedeće stranice:

www.regionalna-konkurentnost.hr;

www.safu.hr;

Pretpristupni programi pomoći EU za sektor poduzetništva

Kroz dosadašnje programe pomoći, raspoloživa financijska sredstva u sektoru poduzetništva bila su ograničena uglavnom na ulaganja u poljoprivredu i ruralni razvitak (kroz SAPARD/ IPARD program), te na sufinanciranje određenih savjetodavnih usluga (projekt Phare 2006 „Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj“).

Kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) sredstva su još uvijek usmjerena uglavnom k usklađivanju nacionalnog zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU, provedbu usklađenih propisa EU i pripremi institucija za korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda te ne postoje direktna ulaganja u poduzeća.

Trenutno je u tijeku proces programiranja sredstava za strukturne fondove tj. definiranje prioritetnih područja (aktivnosti) koje će biti financirane iz strukturnih fondova nakon ulaska Hrvatske u EU. Prioriteti će biti slični onima u aktualnom IPA Operativnom programu za regionalnu konkurentnost, no bit će nešto prošireni i više usmjereni na poduzetnike. Jedna od mjera trebala bi obuhvaćati direktnu pomoć malom i srednjem poduzetništvu. Očekuje se skoro utvrđivanje odgovarajućih aktivnosti.

EU definicija malih i srednjih poduzeća obuhvaća i obrtnike: „Poduzeće je bilo koje tijelo koje se bavi nekom gospodarskom aktivnosti, bez obzira na svoj pravni oblik.”

Također postoje mogućnosti dobivanja pomoći iz takozvanih „Programa Unije” koji su dostupni svim državama članicama i Republici Hrvatskoj kao državi kandidatkinji za članstvo. Za sektor poduzetništva bitno je istaknuti mogućnosti koje pružaju programi CIP i FP7 koji su usredotočeni na pružanje podrške u području inovacija i tehnologije.

U priloženoj brošuri "Kako do EU fondova - 150 pitanja gospodarstvenika s odgovorima", možete pronaći neka od najčešćih pitanja i odgovora vezanih uz fondove EU, namijenjenih upravo poduzetnicima.
 
NATJEČAJI

Na sljedećim stranicama možete pronaći informacije o natječajima: