Upravljanje projektnim ciklusom I

 

18. – 19. 3. 2013.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira seminar „Upravljanje projektnim ciklusom I“, od 18. - 19. ožujka  2013. godine, u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Radnička cesta 80/V, Zagreb (Zagrebtower).

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE U PETAK, 08. OŽUJKA 2013., GRUPA POPUNJENA I SVE PRIJAVNICE PRIMLJENE POSLIJE TOGA DATUMA NEĆE BITI UVAŽENE.

Seminar je namijenjen isključivo djelatnicima tijela državne uprave i javnog sektora. Ostale prijave neće biti razmatrane.

Prije objave poziva, prijavnice i dnevnog reda, pristigle prijave smatrat će se nevažećima i neće biti razmatrane.

Svi sudionici uvršteni u grupu o tome će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Ukoliko se najkasnije 2 dana prije početka ne dobije potvrda za sudjelovanje na seminaru, dolazak na isti neće biti dozvoljen.

 

 

 


Najave