Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima

U skladu s odredbom članka 46. Zakona o otocima (Narodne novine, br. 116/18 i 73/20 – Uredba) Vlada Republike Hrvatske jedanput godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o učincima provedbe Zakona o otocima.