Poziv za podnošenje ponuda za usluge ocjenjivanja i evaluacije projektnih prijedloga u sklopu IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007. – 2013., treći poziv na dostavu projektnih prijedloga, ref. broj: EuropeAid/134665/L/ACT/ME

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Vas poziva da podnesete ponudu na natječaj „Usluge ocjenjivanja i evaluacije projektnih prijedloga“ vezano za treći poziv na dostavu projektnih prijedloga IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007 – 2013.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30. siječnja 2014. godine u 13:00h (lokalno vrijeme).

Natječajna dokumentacija može se preuzeti ovdje.