Javni natječaj za prijam u državnu službu (Narodne novine broj 3 od 10. siječnja 2014.)